fbpx

Hoe uitspraak Box 3-Heffing leidt tot aanslagenstop

Box 3-Heffing

Share This Post

Box 3-heffing leidt tot aanslagenstop.

Zoals u ongetwijfeld al weet, heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de box 3 heffing.
Daaruit werd namelijk duidelijk dat de huidige box 3 heffing niet houdbaar is. Dit heeft gevolgen voor belastingplichtigen die in het verleden hiertegen bezwaar hebben aangetekend maar ook voor de toekomst!

Pauze

Staatssecretaris van Rij heeft namelijk in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de Belastingdienst voorlopig geen aanslagen oplegt waarin de afgekeurde box 3 heffing is opgenomen. Dit betekent bijvoorbeeld over het jaar 2020 nog geen definitieve aanslag hoeft te verwachten als u in dat jaar box 3-heffing verschuldigd was. De belastingdienst pauzeert deze aanslagen tot het moment dat he kabinet het eens is over de aanpassing van box 3. Daarbij moet ook duidelijk worden of belastingplichtigen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt, gecompenseerd gaan worden.

Let op!

Heeft u wel een voorlopige aanslag ontvangen waarin box 3 heffingen is opgenomen, dan doet u er goed aan daartegen toch bezwaar aan te tekenen en om uitstel van betaling van deze heffing te verzoeken.

Uitzonderingen

De aanslagen stop geldt niet als er sprake is van verjaringsrisico. Daarvan is sprake als de verjaringstermijn dreigt te verstrijken, waardoor er geen (navorderings)aanslag meer kant worden opgelegd. Dit geldt onder andere voor de aanslagen 2017 en 2018. Ook zullen er gewoon aanslagen worden opgelegd indien de belastingplichtige belang heeft bij de doorgang van het proces. Dit geldt bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken. Zo zijn de voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2022 op reguliere wijze opgelegd.

Belastingaangifte over 2021.

Vanaf 1 maart 2022 wordt u weer uitgenodigd digitaal aangifte inkomstenbelasting te doen over 2021. Naar verwachting zal daarin op de ‘oude’ wijze naar uw box 3-vermogen worden gevraagd. U bent dan wel verplicht om dat correct in te vullen. Bij de uiteindelijke aanslagoplegging zal een en ander worden gecorrigeerd.

Bron: Tips en Advies

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op

Box 3-Heffing

More To Explore

Fiscus jaagt op ‘hobbyondernemers’

De media kopten onlangs dat de Belastingdienst gaat jagen op zogenaamde ‘hobbyondernemers’. Op wie wordt er gefocust? wat speelt er? Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale Europese

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact op.

Advies administratiekantoor Starre & Partners
Scroll naar boven