fbpx

Energie-Investeringsaftrek verlaagd in 2024

Energie-Investeringsaftrek

Share This Post

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet aangekondigd dat deze vanaf 2024 het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel wil verlagen. Ook het plafond van het maximaal investeringsbedrag wordt verlaagd. Heeft u dus bijv. plannen voor energiebesparende maatregelen, dan kan het slim zijn deze nog in 2023 door te voeren.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kunt u in 2023 nog 45,5% van de investeringskosten naast de gebruikelijke afschrijvingskosten aftrekken van de fiscale winst. Let op 1.  Als het budget voor de EIA (€ 249 miljoen in 2023) overschreden wordt, kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit wordt onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. Tip.  Bent u een investeringsverplichting aangegaan voor de buitenwerkingstelling, dan kunt u toch nog voor de EIA in aanmerking komen. Let op 2.  Voor het melden van voortbrengingskosten geldt als extra voorwaarde dat RVO.nl uw melding binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld, ontvangen moet hebben.

De belangrijkste voorwaarden van de EIA

Energielijst

U kunt alleen fiscale aftrek krijgen voor nieuwe bedrijfsmiddelen (geen tweedehandse) die in de Energielijst 2023 staan.

Milieu- en Energielijst 2023 | RVO.nl | Rijksdienst

Meldingsbedrag

Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient samen per melding minimaal € 2.500 te bedragen. U kunt voor het kalenderjaar 2023 per bedrijf maximaal € 136 miljoen melden.

Wanneer melden, wat is tijd?

Om voor de EIA in aanmerking te kunnen komen, moet de investering tijdig gemeld zijn bij RVO.nl ( https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html ). Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Voor de investeringsregelingen houdt investeren in: het aangaan van een verplichting ter zake van de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel of het maken van voortbrengingskosten voor een bedrijfsmiddel. Hiervoor gelden de hiernavolgende termijnen.

Bij aanschafkosten

De EIA moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting melden bij RVO.nl. Zo is er sprake van een investeringsverplichting als u te maken krijgt met een juridische betalingsverplichting. Voorbeelden van het aangaan van een verplichting zijn:

  • het (schriftelijk) accepteren van een geldige offerte;
  • een mondelinge aanvaarding onder voorbehoud van een aanbod tot koop;
  • het schriftelijk sluiten van een koopovereenkomst.
Voorkom een veelgemaakte fout

Meld uw investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, niet binnen drie maanden na de offerte-, factuur- of betaaldatum.

Bij voortbrengingskosten

Voortbrengingskosten zijn niet alleen de kosten van vervaardiging van een bedrijfsmiddel in eigen bedrijf, maar ook opvolgende investeringen bij verschillende bedrijven, die uiteindelijk een bedrijfsmiddel tot stand brengen. Voortbrengingskosten moet u melden binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt (betaling is verricht). Maakt u deze kosten in hetzelfde kwartaal als waarin u de investering in gebruik neemt, dan moet u de kosten melden binnen drie maanden na ingebruikname.

Met de EIA kunt u in 2023 nog 45,5% van de investeringskosten naast de gebruikelijke afschrijvingskosten aftrekken van de fiscale winst. Deze aftrek wordt vanaf 2024 verlaagd. Meld uw investering wel binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, niet binnen drie maanden na de offerte-, factuur- of betaaldatum.

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Tips en Advies indicator

More To Explore

Fiscus jaagt op ‘hobbyondernemers’

De media kopten onlangs dat de Belastingdienst gaat jagen op zogenaamde ‘hobbyondernemers’. Op wie wordt er gefocust? wat speelt er? Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale Europese

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact op.

Advies administratiekantoor Starre & Partners
Scroll naar boven