fbpx

Vast Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Minimumloon 2024

Share This Post

Zoals u weet, bent u vanaf 1 januari 2024 als werkgever verplicht om u werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Dat vergt in 2023 nog aanpassingen. Wat moet u daarom weten?

Per 2024.

Vanaf 1 januari 2024 geldt altijd voor alle werknemers van 21 jaar en ouder een vast minimumuurloon. Voor werknemers die nog geen 21 jaar zijn, gelden er vaste minimumjeugdlonen per uur.

Nu in 2023.

Op dit moment (2023) is het minimumuurloon niet voor elke werknemer hetzelfde. Het uurloon is namelijk afhankelijk van de normale arbeidsduur in de sector. Zo kan per sector de omvang van een voltijd dienstverband verschillen (36, 38 of 40 uur). Onder de huidige Wet minimumuurloon en minimumvakantiebijslag is in deze gevallen eenzelfde minimummaandbedrag van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat voor iemand die een dienstverband heeft van 40 uur per week, een lager uurloon geldt dan voor iemand die een dienstverband heeft van 36 uur per week

Dus: hogere loonkosten in 2024.

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon gaat het loon voor werknemers die het minimumuurloon verdienen en een voltijds dienstverband hebben van meer dan 36 uur per week, omhoog. Het wettelijk minimumuurloon wordt namelijk gebaseerd op een 36-urige werkweek. Voor sectoren die een 40-urige werkweek kennen, betekent dit hogere werkgeverlasten.

Werkt door in meer kostenposten.

De stijging van de lonen werkt ook door in de aan het (minimum)loon gekoppelde pensioenen, verzekeringen en werkgeverslasten.

En de jaarlijkse indexatie?

Ook na de invoering van het wettelijk minimumuurloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli het minimumuurloon geïndexeerd. Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 zijn in oktober 2023 bekendgemaakt.

Voorbereidingstijd.

Wijzigingen doorvoeren.

Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 zullen in veel gevallen de salarisschalen in cao’s aangepast moeten worden. Het is noodzakelijk om de salarisschalen op minimumloonniveau opnieuw te berekenen op basis van het minimumloon, aangezien de vaste maand-, week- en dagbedragen komen te vervallen na de invoering van het minimumloon. Ook arbeidscontracten en salarisadministratiesystemen vragen in veel gevallen om een aanpassing.

Minimumuurloon per 1 januari 2024.

LeeftijdPer uur
LeeftijdPer Uur
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98
Minimumloon per 1 januari 2024

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Tips en Advies

More To Explore

Fiscus jaagt op ‘hobbyondernemers’

De media kopten onlangs dat de Belastingdienst gaat jagen op zogenaamde ‘hobbyondernemers’. Op wie wordt er gefocust? wat speelt er? Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale Europese

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact op.

Advies administratiekantoor Starre & Partners
Scroll naar boven