fbpx

De btw-regels bij afstandsverkopen: een update

btw-regels afstandsverkopen

Share This Post

Zoals u weet, zijn de btw-regels voor onder andere ondernemers die met afstandsverkopen, zoals e-commerce, te maken hebben, binnen de EU gewijzigd per 1 juli 2021. In de praktijk levert dat nog veel vragen op. Daarom een update.

Situatie vanaf 1 juli 2021

Het was nog coronatijd. Zoals u weet, zijn de btw-regels voor afstandsverkopen, zoals e-commerce, binnen de EU gewijzigd. Vanaf 1 juli 2021 is de hoofdregel dat de levering plaatsvindt in de EU-lidstaat waar de afnemer is gevestigd. Dit betekent dat er btw moet worden afgedragen in diverse EU-lidstaten tegen het btw-tarief van dat desbetreffende land. Wij zetten de regels nog eens op een rij voor u.

Niet meer dan € 10.000 omzet. Ondernemers die per kalenderjaar niet meer dan € 10.000 omzet behalen met afstandsverkopen binnen de EU (inclusief digitale diensten aan particulieren en gelijkgestelden), berekenen Nederlandse btw en gebruiken hiervoor de normale Nederlandse btw-aangifte.

Meer dan € 10.000 omzet. Bedraagt de omzet, behaald met afstandsverkopen van goederen (inclusief digitale diensten aan particulieren en gelijkgestelden) in andere EU-landen, meer dan € 10.000 op kalenderjaarbasis, dan bent u voor alle leveringen btw verschuldigd in het land van de afnemer.  Let op.  De drempel geldt niet voor accijnsgoederen, zoals alcohol.

Afstandsverkopen binnen de EU. Er is sprake van afstandsverkopen binnen de EU als:

 • u rechtstreeks levert aan klanten die gevestigd zijn in andere lidstaten van de EU die geen btw-aangifte hoeven te doen. Dit betreft alle particulieren maar dit kunnen ook ondernemers zijn die geen btw-aangifte doen of rechtspersonen die geen ondernemer zijn;
 • u deze goederen zelf vervoert of u laat deze goederen voor uw rekening vervoeren of verzenden. Dat geldt ook als u klanten verwijst naar vervoerders;
 • u dient het jaarlijkse drempelbedrag goed in de gaten te houden. Zodra u in het desbetreffende kalenderjaar de omzetdrempel van € 10.000 overschrijdt, dient u vanaf dat moment het btw-tarief in rekening te brengen van het EU-land van uw afnemer. Dit geldt ook voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Voorbeeld.In augustus 2022 overschrijdt u de drempel van € 10.000. Vanaf het moment van overschrijden brengt u het btw-tarief in rekening van het EU-land van uw afnemer. In 2023 blijft u de btw-tarieven van de EU-landen van uw afnemers in rekening brengen ongeacht de omzet.

Wilt u de drempel niet gebruiken? U kunt er ook voor kiezen om al uw afstandsverkopen en digitale diensten te belasten met het btw-tarief van het desbetreffende EU-land. Dit doet u met het formulier Melding Omzetbelasting – Keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen.

Voorwaarden. U kunt hier echter alleen voor kiezen als:

 • uw onderneming is gevestigd in Nederland en u geen vestiging heeft in een ander EU-land; en
 • uw omzet afstandsverkopen en digitale diensten aan particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer in andere EU-landen per kalenderjaar € 10.000 of minder is.

Tip.  Dit kan bijv. voordelig voor uw klant zijn als het btw-tarief in het desbetreffende EU-land lager is dan in Nederland.

Hoe buitenlandse btw melden?

Twee manieren. U kunt op twee manieren de verschuldigde buitenlandse btw aangeven:

 1. u kunt zich registreren bij de belastingdiensten voor de btw in elk EU-land waar u aan niet-ondernemers levert. U moet dan daar de lokale btw-aangiften indienen. Tip.  Dit kan voordelig zijn als er substantiële (inkoop)kosten met lokale btw worden gemaakt en/of er andere btw-verplichtingen in het betreffende land zijn, bijv. omdat u daar ook lokale voorraad aanhoudt;
 2. u kunt een registratie aanvragen voor de Unieregeling. Dit doet u via MijnBelastingdienst Zakelijk, kies vervolgens: EU-btw éénloketsysteem, Registratie en Verzoek registratie éénloketsysteem. Als u aan de voorwaarden voldoet en de Belastingdienst uw registratie bevestigt, dan dient u ieder kwartaal via het EU-btw éénloketsysteem de buitenlandse btw te melden. Op deze manier doet u in een keer tegelijk voor de verschillende EU-landen aangifte. De verschuldigde buitenlandse btw betaalt u in één bedrag aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt aan de EU-landen. Let op 1.  U kunt met de Unieregeling geen buitenlandse voorbelasting terugvragen. Dit moet u doen op de reguliere wijze via https://eubtw.belastingdienst.nl/netpLet op 2.  U dient ieder kwartaal een btw-melding in te dienen, ook als u in een kwartaal geen goederen of diensten heeft geleverd die onder de Unieregeling vallen. Let op 3.  U kunt niet kiezen om in bepaalde landen lokaal btw-aangifte te doen en voor de rest het éénloketsysteem gebruiken. U geeft de afstandsverkopen allemaal aan in het éénloketsysteem of u registreert zich voor de btw in elk land waar u afstandsverkopen of digitale diensten verricht.

Voorwaarden Unieregeling? Om van de Unieregeling gebruik te kunnen maken, moet het om afstandsverkopen gaan. De voorwaarden zijn:

 • de goederen die u levert, zijn al in de EU en u levert deze goederen aan een klant in een ander EU-land. Het betreft hier leveringen die binnen de EU de grens overgaan;
 • u levert rechtstreeks aan klanten die gevestigd zijn in andere lidstaten van de EU die geen btw-aangifte hoeven te doen. Dit betreft naast particulieren ook ondernemers zijn die geen btw-aangifte doen of rechtspersonen die geen ondernemer zijn;
 • de Unieregeling kunt u niet gebruiken voor margegoederen, montageleveringen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto’s en motoren;
 • u vervoert deze goederen zelf of deze goederen worden voor uw rekening vervoerd of verzonden.

Vrijgestelde prestaties? Levert u aan ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten en rechtspersonen die geen ondernemer zijn, dan geldt er soms een uitzondering. Indien deze klant boven een drempelbedrag goederen van EU-leveranciers (niet per se bij u!) heeft gekocht in één jaar, dan moet hij uw levering zelf als intracommunautaire verwerving aangeven. U verricht dan een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt, zoals voor ‘normale’ intracommunautaire leveringen aan ondernemers. Tip.  Als een afnemer u een geldig btw-identificatienummer verstrekt, kunt u ervan uitgaan dat uw afnemer een intracommunautaire verwerving moet aangeven. U brengt dan dus geen btw in het land van bestemming in rekening. Let op.  Als deze klanten het drempelbedrag niet overschreden hebben, past u gewoon de Unieregeling toe. De drempelbedragen verschillen per EU-land. U vindt deze drempelbedragen op de website van de Europese commissie: https://bit.ly/3NOHG93

Factuurregels. Indien u gebruikmaakt van de Unieregeling gelden de Nederlandse regels voor facturering. Dit houdt in dat u voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken voor uw afstandsverkopen en uw diensten aan particulieren binnen de EU. Gebruikt u de Unieregeling niet, dan gelden de regels voor facturering van het land waar u de btw bent verschuldigd. Let op 1.  Maakt u gebruik van de Unieregeling, dan moet u alle gegevens die met de Unieregeling te maken hebben, bewaren in uw administratie. EU-landen moeten immers uw btw-melding kunnen controleren. Let op 2.  Gegevens die te maken hebben met de Unieregeling, dienen overigens na het jaar waarin u de goederen of diensten heeft geleverd, tien jaar lang bewaard te worden. Dat is dus langer dan de normale termijn van zeven jaar.

Bedraagt de omzet afstandsverkopen van goederen, inclusief de omzet van digitale diensten aan particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer, in andere EU-landen meer dan € 10.000 op kalenderjaarbasis, dan bent u voor alle leveringen btw verschuldigd in het land van de afnemer.

Wilt u meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Tips en Advies indicator

More To Explore

Fiscus jaagt op ‘hobbyondernemers’

De media kopten onlangs dat de Belastingdienst gaat jagen op zogenaamde ‘hobbyondernemers’. Op wie wordt er gefocust? wat speelt er? Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale Europese

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact op.

Advies administratiekantoor Starre & Partners
Scroll naar boven