fbpx

Heeft u een Risico-Inventarisatie En Evaluatie (RI&E)?

Risico-Inventarisatie En -Evaluatie

Share This Post

De week van 20 tot en met 24 juni 2022 is de week van de Risico-Inventarisatie En Evaluatie oftwel RI&E. De aandacht daarvoor is niet voor niets, want de RI&E is een verplichting voor iedere werkgever en levert direct een boete op bij het ontbreken ervan. Wat moet u weten?

Verplichting door artikel 5 Arbowet

Nog lang niet iedere werkgever beschikt over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), terwijl dit toch de basis vormt van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Een RI&E is in beginsel verplicht voor iedere werkgever (art. 5 Arbowet) . In een RI&E, die vaak wordt opgesteld door een deskundige van de arbodienst, worden de risico’s waar medewerkers in een bedrijf aan bloot worden gesteld, in kaart gebracht. Het betreft dus een inventarisatie op bedrijfsniveau. De inrichting van een werkplek, ook in een kantooromgeving, maakt bijv. deel uit van de arbeidsomstandigheden en van de RI&E.

Plan van aanpak. Op basis van de RI&E moet een plan van aanpak (PvA) worden opgesteld om de gesignaleerde risico’s te beperken. De gevaarlijkste zaken (speerpunten) dienen als eerste te worden aangepakt. De RI&E bestaat dus feitelijk uit de volgende drie onderdelen:

  1. de risico’s inventariseren;
  2. de risico’s evalueren;
  3. het plan van aanpak opstellen.

Praktische aandachtspunten. Het uitvoeren van de RI&E houdt in dat via het invullen van een checklist, het voeren van gesprekken en het maken van een rondgang door het bedrijf de benodigde informatie ter beschikking komt. U bent als werkgever ook verplicht een preventiemedewerker aan te stellen die onder meer als taak heeft mee te werken aan het opstellen en het uitvoeren van een RI&E (art. 13 Arbowet) . De wettelijke verplichting met betrekking tot de toetsing van de RI&E is als volgt geregeld:

  • bij minder dan 26 werknemers: toetsing is niet verplicht, mits er een branche-instrument is gebruikt en het bedrijf onder een cao valt;
  • bij minder dan 26 werknemers, zonder aansluiting bij een cao: een lichtere toets is voldoende, mits het bedrijf wel gebruik heeft gemaakt van een RI&E-instrument dat hoort bij de branche waar het bedrijf onder valt;
  • bij meer dan 25 werknemers: toetsing is verplicht door gecertificeerde arbodienst plus bedrijfsbezoek.

Bedrijfsgrootte bepalend. Het al dan niet toetsen van de RI&E is dus afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De branchespecifieke RI&E’s zijn te vinden op de website https://www.rie.nl Werkgevers met maximaal 25 werknemers kunnen afzien van een deskundige bij het opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf. Let op. Voorwaarde is wel dat de werkgever dan gebruikmaakt van een systeem met het RI&E-erkenningsicoontje voor het uitvoeren van een RI&E van de branche.

Niet voor de dga zonder personeel. De dga van een BV zonder personeel hoeft geen RI&E te hebben. Een dga wordt voor de RI&E dus niet als werknemer gezien.

Controle en hoge boetes

Omdat veel kleinere werkgevers niet beschikken over een RI&E, wordt er jaarlijks in de week van de RI&E aandacht hiervoor gevraagd ( https://weekvanderie.nl ). Let op 1. De boetes zijn maximaal € 4.500 voor het ontbreken van een RI&E en € 3.000 voor het ontbreken van het PvA. Voor bedrijven met minder dan vijf werknemers is de hoogte van de boete 10% van het normbedrag (€ 450). Let op 2. De inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie waarschuwt niet, maar beboet meteen!

Bron: Tips & Advies

Wilt u meer informatie over RI&E? Neem dan contact op.

Risico-Inventarisatie En -Evaluatie

More To Explore

Fiscus jaagt op ‘hobbyondernemers’

De media kopten onlangs dat de Belastingdienst gaat jagen op zogenaamde ‘hobbyondernemers’. Op wie wordt er gefocust? wat speelt er? Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale Europese

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact op.

Advies administratiekantoor Starre & Partners
Scroll naar boven