fbpx

Per 2023 verplicht energielabel C kantoorgebouw 100 m²

energielabel

Share This Post

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw met een ondergrens van 100 m² minimaal energielabel C hebben. Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012. Wat moet u weten en vooral niet vergeten

Energielabel C?

Het energielabel C voor gebouwen met een kantoorfunctie houdt in dat het primair fossiel energiegebruik maximaal 225 KWH per m² per jaar mag zijn. De hoeveelheid fossiele brandstof in KWH per m²gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warmwater en installaties. Primair fossiel energiegebruik is  het totale primaire energieverbruik direct of indirect, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie, op, aan of nabij het gebouw.

 

Wanner geldt deze verplichting niet? dit geldt niet:

  •  Als het kantoorgebouw onderdeel is van een (groter) gebouw en de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties(exclusief nevenfuncties) kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dat gebouw, bijv. een kantoorgebouw dat één gebouw is met een industriefunctie valt buiten de labelplicht als de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is als 50%;
  • voor een afzonderlijk kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 100 m² aan kantoorfuncties en nevenfuncties. Let op. is het kantoorgebouw onderdeel van een (groter) kantoorgebouw, dan geldt deze grens van 100 m² voor het hele gebouw;
  • voor rijksmonumenten als bedoeld in de erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • voor een kantoorgebouw dat ten hoogst twee jaar wordt gebruikt;
  • voor een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  •  voor een kantoor in een slooppand of in een pand dat wordt getransformeerd;
  • als het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • wanneer de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van eer dan tien jaar
 
Subsidiemogelijkheden

Investeert u in nieuwe energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken, dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedraagt in 2022 45,5%. Tip. Zo kunnen ook ledverlichting, warmtepompen en zonnepanelen in aanmerking komen voor de EIA als deze voldoen aan de eisen van de energielijst 2022. Tip. Daarnaast kunt u ook in aanmerking komen voor de KIA.

ISDE. Voor kleine projecten is er de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers bijv. Bij aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler.

SDE++. Voor grote projecten en samenwerkingsverbanden is er de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Tip. Ook gemeenten of provincies bieden soms subsidies voor zonnepanelen of zonneboilers. Let op. De ISDE, SD++ en EIA kunt u niet met elkaar combineren. Deze subsidies kunnen wel samengaan met de KIA of met een subsidie van uw gemeente of provincie.

Als het kantoorgebouw van 100 m² of meer niet aan de eisen voldoet, dan mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. 

Wilt u meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Tips en Advies

Zie onderstaande beslisboom energielabel C kantoren

infographic beslisboom energielabel c kantoren
energielabel

More To Explore

Fiscus jaagt op ‘hobbyondernemers’

De media kopten onlangs dat de Belastingdienst gaat jagen op zogenaamde ‘hobbyondernemers’. Op wie wordt er gefocust? wat speelt er? Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale Europese

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact op.

Advies administratiekantoor Starre & Partners
Scroll naar boven